Procedura reklamacji

 1. W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu Sprzedawca przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych produktów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować Sprzedawcę o jego wadach za pomocą dołączonego do zamówienia formularza zwrotu.
 2. Reklamacje należy składać́ na adres Sprzedawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć́ do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu według instrukcji w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 4. Sprzedawcy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść́ Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość́ kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę̨ albo wymianę̨ na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są̨ niemożliwe lub wymagają̨ nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wartość́ towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień́ stwierdzonej niezgodności.
 6. Klient traci uprawnienia określone w punktach powyższych, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Wszelkie zapytania prosimy kierować na       sale@woodnwool.com.pl
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu